Polityka prywatności

Polityka prywatności 

AGNES FASHION GROUP sp. z o.o. sp. k. prowadzącej Sklep Internetowy http://ma-maison.pl/ szanuje prywatność swoich Klientów i zależy jej na tym, by Użytkownicy korzystający z Serwisu czuli się bezpiecznie i komfortowo, mając pewność, że powierzone przez nich Spółce dane osobowe wykorzystywane są w sposób zgodny z prawem i wyłącznie do celu, dla jakiego zostały udostępnione.

Niniejszy dokument, stanowiący Politykę Prywatności Sklepu Internetowego http://ma-maison.pl/ określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Klientów Sklepu w celu realizacji usług świadczonych na ich rzecz w drodze elektronicznej, przy wykorzystaniu strony http://ma-maison.pl/

 1. Administrator Danych Osobowych.

  Administratorem Danych Osobowych (dalej jako Administrator) gromadzonych i przetwarzanych w ramach usług świadczonych w drodze elektronicznej przez Sklep Internetowy http://ma-maison.pl/ jest AGNES FASHION GROUP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Świdwinie, ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085042, posługującą się numerem NIP: 6721555926 i numerem REGON: 330018415, będący jednocześnie Sprzedawcą.

 2. Zakres i zasady grodzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych powierzonych przez Klienta.

  • Dane osobowe pozyskiwane od Klientów Sklepu przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem wyrażonej przez nich zgody oraz przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  • Administrator pozyskuje, gromadzi i przetwarza tylko te dane osobowe które są niezbędne dla zawarcia Umowy Sprzedaży i jej realizacji.
  • Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać także nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
  • Podanie przez Klienta danych osobowych w postaci imienia i nazwiska bądź nazwy, adresu zamieszkana, numeru telefonu, adresu e-mail i miejsca dostawy ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne dla zawarcia umowy i jej realizacji.
  • Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłączeniu w celach związanych z realizacją zamówienia, ewentualnie w celach marketingowych, związanych z informowaniem Klienta o bieżącej ofercie, promocjach cenowych i ofertach specjalnych, o ile Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie w tym celu podanych przez niego danych.
  • Dane osobowe podane przez Klienta, celem realizacji zawartej Umowy, mogą zostać powierzone przez Administratora:
   1. firmie kurierskiej, dokonującej dostawy zamówionego przez Klienta Towaru,
   2. podmiotowi obsługującemu płatności,
   3. w przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Administrator może udostępnić powierzone mu przez Klienta dane osobowe osobie przeprowadzającej kontrolę,
   4. poza wypadkami wskazanymi w punkcie 6, Administrator nie ma prawa udostępniać powierzonych mu przez Klienta danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim - chyba że obowiązek ich udostępnienia wyraźnie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Czas przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe powierzone przez Klienta będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy w związku z zawartą Umową Sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.

 4. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

  Dane osobowe powierzone przez Klienta będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy w związku z zawartą Umową Sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.

 5. Pliki cookies

  Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu AGNES FASHION GROUP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Świdwinie, ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085042, posługującą się numerem NIP: 6721555926 i numerem REGON: 330018415, będący jednocześnie Sprzedawcą.

  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

 6. Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych.

  Przetwarzając dane osobowe Klienta Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa oraz stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 7. Pozostałe postanowienia

  Wszelkie zmiany dotyczące stosowanej przez Administratora Polityki Prywatności będą w widoczny sposób publikowane w Serwisie Administratora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl